მიზნები გვაერთიანებს
+995 322 950 500   info@igal.ge
ორშაბათი - პარასკევი10:00 - 18:00
სერვისები
საგადასახადო დავები

ჩვენ დავიცავთ თქვენს ინტერესებს საგადასახადო ორგანოების წინაშე. გთავაზობთ საგადასახადო შემოწმების დროს მაკონტროლებელ ორგანოებთან ურთიერთობას, მოთხოვნილი ინფორმაციის მიწოდებას, კონსულტაციებს და სადაო საკითხების განხილვას.


საგადასახადო დავების წარმოების პროცედურები
 

 საგადასახადო საჩივრის მომზადება

 • არსებული მასალების გაცნობა და მოსამზადებელი სამუშაოს ჩატარება;
 • პრეცედენტული გადაწყვეტილებების მოძიება და ანალიზი;
 • არგუმენტების შექმნა და მტკიცებულებების მომზადება;
 • საგადასახადო დავის წარმოების მიმართულებების განსაზღვრა;
 • სხვა პროცედურები.

  გადასახადის გადამხდელის ინტერესების დაცვა ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში

 

 • წარმომადგებლობა საგადასახადო შემოწმების პროცესში (შემოსავლების სამსახური);
 • წარმომადგენლობა საგადასახადო მედიაციის ეტაპზე (შემოსავლების სამსახური);
 • წარმომადგენლობა საგადასახადო მედიაციის საბჭოში (შემოსავლების სამსახური);
 • წარმომადგენლობა ფინანსთა სამინისტროსთან არსებულ დავების განხილვის საბჭოში.

  გადასახადის გადამხდელის ინტერესების დაცვა სასამართლოში

 

 • სარჩელის, შესაგებლის, შუამდგომლობის და სხვა დოკუმენტების შედგენა;
 • წარმომადგენლობა და ინტერესების დაცვა სასამართლოში.
   

საჭიროების შემთხვევაში ჩვენ წარმატებით ვიცავთ დამკვეთის ინტერესებს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში, სასამართლოში და მესამე პირების წინაშეც.