მიზნები გვაერთიანებს
+995 322 950 500   info@igal.ge
ორშაბათი - პარასკევი10:00 - 18:00
561 ნახვა
13თებ 2020
აუდიტორული მომსახურების ეტაპები

აუდიტორული მომსახურება ინდივიდუალურია თითოეული ორგანიზაციისთვის. პირველ რიგში ეს დამოკიდებულია კომპანიის სიდიდეზე და საქმიანობის სპეციფიკაზე. კომპანიას კონკრეტულ ეტაპზე შეიძლება დასჭირდეს სხვადასხვა სერვისი: ფინანსური აუდიტი, საგადასახადო აუდიტი, ბუღალტრული ან იურიდიული მომსახურება.

 

პირველ ეტაპზე ხდება აუდიტორების გუნდის შექმნა. თუ ორგანიზაცია პირველად სარგებლობს ამ მომსახურებით  - იურიდიული კონსულტაციაც საჭიროა.

იურისტის მიზანია - გაეცნოს დოკუმენტაციებს, ხელშეკრულებებს, კომპანიის აქციონერების (არსებობის შემთხვევაში) შეხვედრების ჩატარების პროცედურებს, ასევე ორგანიზაციის ფინანსური საქმიანობის სხვა დეტალებს. შემდგომში ადვოკატი მონაწილეობას  იღებს წერილობითი დასკვნის შედგენასა და კონტროლში.

 

აუდიტორული მომსახურების დაწყებამდე გუნდი ეწვევა კომპანიის ოფისს ბიზნესის მუშაობის თავისებურებებში გასარკვევად, შეისწავლის იმ რისკ-ფაქტორებს რაც ახლავს მას და შეუთანხმდება კლიენ კომპანიას ერთობლივ მუშაობის გეგმაზე.

 

შემდგომ ეტაპზე აუდიტორების გუნდი უშუალოდ შემოწმებაზე გადადის. შესაძლებელია დასჭირდეს კომპანიის ფინანსებთან დაკავშირებული ყველა თანამშრომელთან გასაუბრება, მათ შორის მთავარ ბუღალტერთანაც.

 

აუდიტის ჩატარება კომპანიას საშუალებას აძლევს სამართლიანად და ობიექტურად წარადგინოს  საკუთარი მდგომარეობა დამფუძნებლების, ინვესტორებისა და კრედიტორების წინაშე და მიიღოს მეტი ნდობა მათი მხრიდან.

 

ბოლო ეტაპზე ხდება დასკვნის შედგენა და დამტკიცება, კომპანიას გადაეცემა საერთაშორისო სტანდარტებით განსაზღვრული ფორმის აუდიტორული დასკვნა. აუდიტის დასკვნაში მოცემული კომპანიის ყველა ხარვეზი და რეკომენდაცია მათ გამოსასწორებლად.

101 ნახვა
23
ივლ 2020
ბუღალტრის როლი ორგანიზაციაში
ბუღალტერი ასრულებს ფინანსურ ოპერაციებს, რაც ბიზნესის, ორგანიზაციის თუ ნებისმიერი სახის კომპანიის ფუნქციონირებისთვის გადამწყვეტია. პროფესიონალი აგროვებს დოკუმენტებს, აკეთებს ჩანაწერებს და ანალიზს, ანხორციელებს ამა თუ იმ ტრანზაქციას და ამზად ...
ვრცლად ნახვა
89 ნახვა
23
ივლ 2020
ძირითადი იურიდიული რჩევები სტარტაპებისთვის
საკუთარი სტარტაპის წამოწყება უამრავი გამოწვევებით სავსე საქმეა. სანამ საქმეს შევუდგებით, თითოეული დეტალი დასაორგანიზებელია, რაც ალბათობას იმისა, რომ რაიმე გამოგვრჩეს, ზრდის. ამ პროცესში, ყველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტი, რაც ყურადღებას საჭირო ...
ვრცლად ნახვა