მიზნები გვაერთიანებს
+995 322 950 500   info@igal.ge
ორშაბათი - პარასკევი10:00 - 18:00
494 ნახვა
16იან 2020
როდის არის საჭირო ფინანსური აუდიტი

ფინანსური პოლიტიკის ეფექტურობის და ხარისხის შესაფასებლად ორგანიზაციაში შეიძლება განხორციელდეს ფინანსური აუდიტი. აუდიტი მოიცავს ბუღალტრული აღრიცხვისა და საგადასახადო ანგარიშგების შემოწმებას, ფინანსური საქმიანობის მდგომარეობის ანალიზსა და ფინანსური პოლიტიკის გაუმჯობესების შემოთავაზების ფორმულირებას.

მნიშვნელოვანია აუდიტი შესრულდეს საერთაშორისო და ეროვნული სტანდარტების შესაბამისად და, ამავდროულად, მოერგოს კონკრეტული კომპანიის საქმიანობასა და საჭიროებებს.

 

მსოფლიოში უკვე უფრო მეტი და მეტი კომპანია ღებულობს გადაწყეტილებას ფინანსური აუდიტი მიანდოს ასეთი მომსახურების მომწოდებელ პროფესიონალ ფირმებს.

მიზანშეწონილია ფინანსური აუდიტი ჩატარდეს ხელმზღვანელობის შეცვლის, საკადრო ცვლილებებისა, კომპანიის მმართველ გუნდში ცვლილებების შემდეგ ან უშუალოდ ხელმძღავნელობის ინიციატივით.

 

აუდიტის ჩატარების პროცესში აუცილებებლია აუდიტორულ ფირმას საანგარიშო დოკუმენტაციებთან, ყველა ხელმოწერილ დოკუმენტთან და საწარმოში მიმდინარე ყველა პროცესთან ჰქონდეს წვდომა. კვალიფიცირებული სპეციალისტები შეაფასებენ ანგარიშგების სისწორეს, გამოავლენენ პრობლემებს და გაუწევენ კლიენტ კომპანიას  რეკომენდაციებს. 

 

ნებისმიერი კომპანიისთვის აუცილებელია ფინანსური აუდიტის გავლა ყოველ წელს ფინანსური და საგადასახადო ანგარიშგების წარდგენამდე. ამისათვის კი უნდა მიმართონ ამ საქმეში სპეციალიზირებულ კომპანიას და შეუკვეთოთ შესაბამისი მომსახურება. გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, ყველა არსებული დოკუმენტაციის გაანალიზების შემდეგ, მოხდება კომპანიის ფინანსური მდგომარეობის შეფასება.

 

ფინანსური მდგომარეობის შეფასების პროცესში შეისწავლება ანგარისგების სისწორე და სიზუსტე. ფინანსური აუდიტის დროს კომპანიას შეუძლია გაარკვიოს თუ რომელი ბიზნეს პროცესები არაეფექტურია და დროულად  მიექცეს ყურადღება სუსტ მხარეებს.

 

ფინანსური აუდიტის ჩატარების შედეგად ხელმძღვანელობა მიიღებს სრულ დასკვნას კომპანიის ფინანსური მდგომარეობის შესახებ, და ასევე რეკომენდაციებს ბიზნესის მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად.

102 ნახვა
23
ივლ 2020
ბუღალტრის როლი ორგანიზაციაში
ბუღალტერი ასრულებს ფინანსურ ოპერაციებს, რაც ბიზნესის, ორგანიზაციის თუ ნებისმიერი სახის კომპანიის ფუნქციონირებისთვის გადამწყვეტია. პროფესიონალი აგროვებს დოკუმენტებს, აკეთებს ჩანაწერებს და ანალიზს, ანხორციელებს ამა თუ იმ ტრანზაქციას და ამზად ...
ვრცლად ნახვა
89 ნახვა
23
ივლ 2020
ძირითადი იურიდიული რჩევები სტარტაპებისთვის
საკუთარი სტარტაპის წამოწყება უამრავი გამოწვევებით სავსე საქმეა. სანამ საქმეს შევუდგებით, თითოეული დეტალი დასაორგანიზებელია, რაც ალბათობას იმისა, რომ რაიმე გამოგვრჩეს, ზრდის. ამ პროცესში, ყველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტი, რაც ყურადღებას საჭირო ...
ვრცლად ნახვა